Erteco

Erteco Rubber & Plastics är en av de största distributörerna av plastmaterial och gummiråvaror på den nordiska marknaden. Utbudet av material sträcker sig från bulkprodukter som naturgummi, polyolefiner och PS till mer avancerade kompositmaterial. Erteco finns representerat med kontor i alla de Nordiska länderna och var ett av de första företagen i Sverige inom försäljning och distribution av plast och gummiråvaror som certifierades mot kraven i ISO 9001.

Uppdrag
Goodpoints uppdrag är att projektleda och vara ett praktiskt stöd till Ertecos projektgrupp då företaget ska uppdatera det certifierade kvalitetsledningssystemet för att möta de nya kraven i ISO 9001:2015. I samband med detta ska även det systematiska miljöarbetet struktureras för att möta kraven i ISO 14001:2015. Arbetet startas på bred front under april 2016 med en gap-analys mot kraven i ISO 9001:2015 samt parallellt med detta en miljöutredning för att identifiera de aktiviteter inom Erteco som har störst påverkan på den yttre miljön.   

Vill ni veta mer om projektet eller hur Goodpoint kan hjälpa er att gå över till nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015?

Kontakta Bengt Fransson på 08 789 04 27 eller bengt.fransson@goodpoint.se

Bengt Farg