Bycosin AB

Ofullständig förbränning av tung eldningsolja producerar kolmonoxid, sotpartiklar och andra utsläpp som är skadliga för miljön. Bycosin AB tillverkar oljeadditiv som förbättrar förbränningen, dispergerar asfaltener, förhindrar slam samt minskar korrosion och avlagringar i pannor, oljelagringstankar och dieselmotorer. De aktiva komponenterna i dessa tillsatser är organiska Fe-föreningar och/eller organiska Mg-föreningar med ursprung i tallolja. De är komplexa reaktionsprodukter med okänd eller varierande sammansättning, s.k UVCB-substanser enligt Reach förordningen (REACH).

Registrering av två organiska metallföreningar enligt REACH
(Förordning (EG) nr 1907/2006)

Enligt REACH ska alla som tillverkar kemiska ämnen registrera dessa om den tillverkade mängden uppgår till 1 ton/år eller mer och ämnet inte är undantaget registreringsplikt enligt förordningen.

Goodpoint AB har i uppdrag av Bycosin AB sammanställt och administrerat registreringsdossier för dessa två UVCB substanser.

För mer information och frågor, kontakta Maria Danielson, telefon 08-789 04 60.

Maria D Farg