Exempel på aktuella kunder och projekt

Goodpoints projekt spänner över hela området hållbar utveckling, från strategi via revision till produktbedömningar och hållbarhetsredovisningar. Vi tar stora och små uppdrag och arbetar med såväl myndigheter som företag. Här kommer några exempel.

 

 • Sjöfartsverket hjälper sina kunder inom handelssjöfarten, kommuner och näringsliv.

 • 6 verksamhetsområden - Fjärrvärme, Avfall & Återvinning, Vatten, Elnät, Stadsnät och Entreprenad.

 • ESSVE erbjuder produkter och tjänster till professionella hantverkare.

 • Tillverkare av bipolära NiHM-batterier

 • Tillverkare av oljeadditiv som förbättrar förbränningen och minskar korrosion och avlagringar.

 • KRAV

  KRAV verkar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion.

 • Brottsföre- byggande rådet

  Myndigheten Brå verkar för minskad brottslighet

 • Fortifikationsverket

  Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare.

 • Karolinska Institutet

  KI är ett av Europas största medicinska universitet.

 • Kiwa

  Kiwa erbjuder certifieringar inom livsmedels- och byggbranschen

Kunder vi arbetar med