Exempel på aktuella kunder och projekt

Goodpoints projekt spänner över hela området hållbar utveckling, från strategi via revision till produktbedömningar och hållbarhetsredovisningar. Vi tar stora och små uppdrag och arbetar med såväl myndigheter som företag. Här kommer några exempel.

 

 • Sjöfartsverket hjälper sina kunder inom handelssjöfarten, kommuner och näringsliv.

 • 6 verksamhetsområden - Fjärrvärme, Avfall & Återvinning, Vatten, Elnät, Stadsnät och Entreprenad.

 • ESSVE erbjuder produkter och tjänster till professionella hantverkare.

 • Tillverkare av bipolära NiHM-batterier

 • Tillverkare av oljeadditiv som förbättrar förbränningen och minskar korrosion och avlagringar.

 • KRAV

  KRAV verkar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion.

 • Brottsförebyggande rådet

  Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

 • Fortifikationsverket

  Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare.

 • Karolinska Institutet

  KI är ett av Europas största medicinska universitet.

Kunder vi arbetar med