Swedwatch1

En utmaning att säkerställa sociala krav på leverantörskedjan

Publicerad den 2017-02-22

När landstingen började ställa sociala krav i upphandlingar av kirurgiska instrument från bland annat Pakistan förbättrades förhållandena avsevärt för verkstadsarbetarna. Men det finns fortfarande ett utvecklingsbehov, framförallt gällande hälsa och säkerhet, enligt researchorganisationen Swedwatch.

Bild: Swedwatch

Den här filmen från Swedwatch tar upp sociala förhållanden under tillverkningen av kirurgiska instrument i Pakistan. Arbetsvillkoren och miljöerna i de runt tusen verkstäderna är ofta bristfälliga, vilket bidrar till att instrumenten kan säljas för väldigt låga priser. Bland köparna finns flera svenska importföretag.

Filmen bygger på jämförelser mellan åren 2007 och 2015, uppgifter som också publicerades i den här rapporten i november 2016, och visar glädjande nog på omfattande förbättringar av arbetsförhållandena i flera av verkstäderna som levererar till Sveriges regioner och landsting. Efter att landstingen började ställa sociala krav har lönerna ökat, arbetstiderna minskat och motverkandet av barnarbete har stärkts hos de leverantörer som granskats.  

Saknar skyddsutrustning
Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, enligt Swedwatch, framförallt gällande hälsa och bristande säkerhet. Arbetarna saknar i regel skyddsutrustning. De riskerar att exponeras för skadliga kemikalier och skadas vid användning av osäkra maskiner.  

De pakistanska leverantörerna själva säger i filmen att om de ska kunna fortsätta förbättra arbetsförhållandena, så måste internationella köpare betala mer för produkterna.  

De svenska importföretagen å sin sida, svarar att om de ska kunna betala mer för varorna så måste landstingen ta större hänsyn till kostnaden för förbättrade arbetsförhållanden i leverantörskedjan och inte bara tilldela kontrakt till den leverantör som erbjuder lägst pris. 

Låga priser prioriteras
Anna Lefevre Skjöldebrand är vd för branschorganisationen Swedish Medtech. Hon menar att även om upphandlingskrav i princip alltid ställs idag, så efterlevs de inte fullt ut eftersom låga priser fortfarande prioriteras.
 Man riskerar därför att de seriösa leverantörerna som faktiskt arbetar ambitiöst med de här frågorna faller bort på grund av att de har dyrare produkter, säger hon till Swedwatch. 

Pauline Göthberg, nationell samordnare för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling på Sveriges landsting och regioner, betonar att även om priset är lägre så har leverantörerna förbundit sig till landstingens uppförandekod.
 Kirurgiska instrument är ett av våra högprioriterade riskområden där vi alltid ställer sociala krav. Vår uppförandekod är ett obligatoriskt krav som våra leverantörer måste uppfylla, och vi förväntar oss också att de sociala kostnaderna är inkluderade i deras pris.

 

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.