Korruption1

Svenskar rädda för att blåsa i visslan

Publicerad den 2016-11-17

Svenska folket anser att korruptionen i Sverige är jämförelsevis låg. Samtidigt är en större andel svenskar tveksamma till att rapportera korruption av rädsla för repressalier jämfört med genomsnittet i Europaregionen. Det visar en ny opinionsundersökning från anti-korruptionsorganisationen Transparency International.

Global Corruption Barometer, som projektet heter, är världens största opinionsundersökning som handlar om korruption. I Sverige intervjuades 1 000 personer som fick olika frågor om hur de uppfattar korruption nationellt och lokalt. Senast en liknande studie gjordes i Sverige var för nio år sedan.

Låg korruptionsnivå
Opinionen går i linje med hur experter länge har bedömt situationen i Sverige: nivån av korruption är jämförelsevis väldigt låg. Så liten andel som 6 procent av svenskarna anser att korruption eller mutor är ett av landets tre viktigaste problem. Vi är bara "slagna" av Tyskland. Där tycker 2 procent av befolkningen att problemet med korruption är viktigt, jämfört med 67 procent i Moldavien som ligger i toppen av den föga smickrande listan.

En större andel av svenskarna tycker också att regeringen bekämpar korruption mer effektivt i dag än 2007. Då tyckte 24 procent att regeringen gjorde ett bra jobb. Nu har den siffran ökat till 35 procent, vilket är bland de högsta siffrorna i Europaregionen (Europa och Centralasien).

Rädsla för repressalier
Men allt går inte Sveriges väg. Även om en tredjedel anser att rapportering, eller visselblåsning, är mest effektivt som medel i kampen mot korruption svarar lika många svenskar, alltså 33 procent, att de inte skulle slå larm av rädsla för repressalier. Det är fler än genomsnittet i Europaregionen där 30 procent uppger att de inte skulle våga rapportera korruption.

På Goodpoint tycker vi att det är en oacceptabelt hög siffra. Att svenskar känner sig trygga och vågar slå larm när de upptäcker korruption och andra missförhållanden på arbetsplatsen är otroligt viktigt. Därför är vi glada att regeringen tidigare i höstas fattade beslut om en ny lag som ska stärka skyddet för visselblåsare, både inom offentlig och privat sektor. Lagen träder i kraft 1 januari 2017.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.

2017-06-21

"Hållbarhet är en kvalitetsstämpel" Vi tog en pratstund med vår kund Emma Unevik, VD för Stockholms Städsystem.