Kajsa G4

Så mycket bättre - med G4

Publicerad den 2013-11-05

Hållbarhetsredovisning är verkligen på väg att bli normen för stora företag världen över. Ca 95% av världens 250 största företag producerar nu en hållbarhetsredovisning och 80% av dessa väljer att använda GRIs riktlinjer.

Genom att ännu tydligare betona väsentlighet som utgångspunkt för redovisningen, uppmuntrar GRIs nya riktlinjer G4 organisationer att fokusera på den ekonomiska-, miljömässiga- och sociala påverkan från verksamheten som verkligen har betydelse.

Det handlar om väsentlig påverkan och inte all påverkan. Organisationen ska fokusera på de frågor/områden som:
- är väsentliga för affären och för nyckelintressenterna, och
- är verkligt kritiska för att nå organisationens mål och för att hantera dess påverkan på samhället.

Vi tror och hoppas att detta kommer att leda till mer strategiska och fokuserade redovisningar som kan bli ett mer användarvänligt verktyg för organisationen att arbeta med internt och samtidigt vara mer lättillgängliga och intressanta för intressenterna.

Goodpoint hjälper för närvarande flera organisationer och företag att upprätta hållbarhetsredovisningar enligt GRI G4 och utför i samarbete med Grant Thornton en extern granskning av ett statligt bolag som redovisar enligt GRI G4.

Veta mer?
10 februari kan du gå vår utbildning, Fokusera mera - med GRI G4, en problembaserad utbildning med syfte att rusta dig för att hållbarhetsredovisa enligt GRI G4. Läs mer om utbildningen här >>

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.