FN Bild Nr II

Så kan ditt företag arbeta med FN's 17 globala hållbarhetsmål

Publicerad den 2016-04-08

Du har väl inte missat att FN antagit 17 globala hållbarhetsmål som ersätter de tidigare Millenniemålen?

I de nya målen ges, förutom regeringarna, också företagen och civilsamhället en viktig roll för att se till att målen kan nås till 2030.

Målen täcker in ett brett spektrum av hållbarhetsfrågor inklusive fattigdom, hälsa, utbildning, klimatförändringar och miljöförstöring och kan användas för att på ett effektivt sätt koppla ihop er affärsstrategi med globala prioriteringar.

Målen är en möjlighet att dels förstå omvärldens förväntan på er egen verksamhet, men också att visa hur er verksamhet bidrar till hållbar utveckling och skapar värde.

Två av våra kunder arbetar redan med målen. Ikano Bostad ska i samverkan med andra aktörer vara med och bidra till FN:s globala utvecklingsmål och Specialfastigheter har valt att grunda sitt energi-och miljöarbete på FN:s hållbara utvecklingsmål.

Ericsson är ett annat företag som arbetar aktivt med målen. De har analyserat vad målen betyder för företagets verksamhet och har identifierat strategiska partners vilka de arbetar med för att bidra till att målen nås. Läs mer om deras arbete här.

Inte bara företag utan även kommuner ser kopplingar mellan målen och den egna verksamheten, t. ex. Malmö stad som har gjort FNs mål ”till sina” på vägen mot en hållbar stad. Under 2016 arbetar staden inom Globala Malmö med att förankra målen på en lokal nivå, genom kunskapsspridning, nätverksbyggande och kreativa möten. Läs mer om Malmö stads arbete här.

 

Funderar du på hur ni inom ditt företag kan arbeta med målen, själva och i partnerskap med andra?

Vi kan bl. a. hjälpa er med att:

- Kartlägga målen gentemot er verksamhet och er affärs/hållbarhetsstrategi.

- Koppla målen till er väsentlighetsanalys och viktigaste påverkan.

- Stämma av om era intressenter förväntar sig att ni bidrar och i så fall hur?

- Utbilda internt om hållbarhetsmålen kopplat till er verksamhet.

- Stärka era befintliga strategiska partnerskap med hjälp av målen.

- Hitta nya strategiska partnerskap för att bidra till målen.

 

 

2020-01-29

Vässa din hållbarhetskompetens med GRI Standards ”Intiutivt och självklart. Men också med dolda fallgropar som vi lärt oss parera.” Så säger de som genomfört Goodpoints certifierade utbildning i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Kursledaren Daniel Granberg tipsar om ett oumbärligt verktyg för alla hållbarhetsintresserade.

2020-01-29

Så parerar du klimatarbetets biverkningar Effektglappet är gapet mellan det vi vet att vi ska göra – och det vi verkligen gör. Och det saboterar ert klimatarbete. Tricket är att skaffa sig koll. På helhetseffekten och på känslorna som styr oss. Det säger Klimatpsykologen Kata Nylén.

2019-12-18

Megatrender och historia när Goodpoint föreläste på Träskyddsdagarna Visste du att växthuseffekten började diskuteras redan på 1930-talet?Eller att miljöopinionen fick en jätteskjuts av Rachel Carsons bok Tyst Vår på 1960-talet? På uppdrag av Träskyddsföreningen gjorde Goodpoint i början av november en historisk odyssé över hållbarhetsområdets historia och megatrender.

2019-11-25

Fem tips för schysstare affärer Vill ni stärka er sociala hållbarhet? Här är tipsen som ger er rivstart i arbetet med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!