pappersrullar

Goodpoint deltar i stor satsning på kemikalieanalys

Publicerad den 2017-10-02

På uppdrag av Kemikalieinspektionen ska Goodpoint under hösten kartlägga kemiska ämnen i varor gjorda av papper och kartong. Det är en del av en större satsning från regeringen som avsatt 20 miljoner kronor under en fyraårsperiod till kartläggning av farliga kemikalier i konsumentnära produkter.

Förutom papper och kartong ska även gummi och silikon, intimhygienprodukter och mikroplaster i kemiska produkter analyseras. Produktgrupperna har alla gemensamt att de är konsumentnära, alltså att de används i sammanhang där ämnen i produkten kan tas upp av och påverka människokroppen. 

Goodpoints del i satsningen är att kartlägga produktgruppen papper och kartong. Uppdraget kommer att göras tillsammans med Danmarks tekniska universitet och analysföretaget PP Polymer. Helén Klint är projektansvarig på Goodpoint.
– Projektet är indelat i två steg där det första går ut på att vi ska identifiera och kartlägga material och varor i pappers- och kartongområdet på den svenska marknaden. I det andra steget ska vi kartlägga vilka kemiska ämnen som används i tillverkningen av materialen och som kan finnas kvar i den färdiga produkten, säger hon. 

Vilka varor kan det handla det om?
– Kartläggningen är bred och ska täcka in mycket, men vi prioriterar konsumentnära varor. Det kan till exempel vara tidningspapper, hushållspapper, livsmedelsförpackningar, pizzakartonger och smörpapper. Vi har även ett barnperspektiv i projektet och prioriterar produkter som riktar sig direkt till barn och produkter som barn kommer i kontakt med i sin vardag, som kvitton och presentpapper.  

Är det några särskilda farliga ämnen som kan finnas just i papper och kartong?
– Det kan vi inte uttala oss om i förväg. Vi går inte in i kartläggningen med förutsättningen att vi ska hitta en massa farliga ämnen. Varugruppen är fortfarande relativt outforskad, därför behöver vi mer kunskap. När vi är klara med kartläggningen av vilka ämnen som kan finnas i produkterna kan vi gå vidare och titta på vilka ämnen som kan innebära en faktisk risk, säger Helén Klint.

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-12-19

Vi firar klappfri jul i år Julklappspengarna går istället till UNHCR och Stockholms Stadsmission

2017-10-30

Ökad efterfrågan på sociala revisioner Den senaste tiden har vi genomfört ett flertal inhemska revisioner inom bygg- och anläggningsbranschen.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.

2017-06-21

"Hållbarhet är en kvalitetsstämpel" Vi tog en pratstund med vår kund Emma Unevik, VD för Stockholms Städsystem.

2017-06-20

Medarbetarintervju: Helén Klint En av våra nyanställda konsulter berättar om sin arbetsroll och hur hon ser på hållbarhet.

2017-06-13

Nya CLP-märkningen nu obligatorisk Alla kemiska produkter på marknaden omfattas av de nya kraven.

2017-05-15

Företag och mänskliga rättigheter Hur kan företag arbeta för att uppfylla dagens höga krav avseende mänskliga rättigheter?

2017-03-03

Vikten av en sund kemikaliehantering Patrik Friberg från EcoOnline berättar varför det är så viktigt för arbetsgivare att ha koll på sina kemikalier.