bygg5

Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket

Publicerad den 2018-01-16

Uppdraget för Trafikverket omfattar arbete inom kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö och implementering av myndighetens krav för farliga ämnen i material och varor.

Bild: Trafikverket/Göran Fält

Arbetet innebär bland annat att ge miljöstöd vid varuupphandling, följa upp leverantörsuppgifter med revisioner och kemiska analyser, ta fram riskanalyser och ge stöd vid frågor från upphandlare och leverantörer. 

Hans von Stedingk är en av konsulterna från Goodpoint som jobbar i projektet. Han ser fram emot uppdraget och pekar på att det finns det ett stort kunskapsbehov i både privat och offentlig sektor.
– Det ställs allt högre hållbarhetskrav inom hela bygg- och anläggningsbranschen. Därför har också behovet av extern expertis ökat, säger han. 

Tjänsteområdesansvariga Karin Carlqvist menar att avropsvinsten är ett kvitto på Goodpoints ”djupa och breda kompetens” inom området bygg och anläggning.
– Vi har successivt stärkt vår kompetens inom bygg och anläggning genom lyckade rekryteringar. Det börjar nu ge resultat i form av nya uppdrag och nöjda kunder. 

Vad innebär det att Goodpoint har ”djup och bred kompetens” inom området?
– Om du är leverantör kan vi bistå med information om hur du uppfyller olika beställares sociala och miljömässiga krav. Vi kan hjälpa till med att ta fram byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad eller bistå vid utredningsarbeten. Står du på andra sidan, alltså som beställare, och behöver hjälp att välja varor utifrån hållbarhetskrav har vi också en gedigen kunskap och erfarenhet att bidra med. Där kan vi exempelvis genomföra kravformuleringar, produktval, informationsinsamling och revisioner av både sociala aspekter och miljökrav, säger Karin Carlqvist. 

Tillhör du en organisation som berörs av kraven inom bygg- och anläggningsbranschen och vill veta mer om Goodpoints tjänster? Kontakta Karin Carlqvist: karin.carlqvist@goodpoint.se, 08-789 04 37; eller Anna Persson: anna.persson@goodpoint.se, 046-16 03 84.

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.

2017-06-21

"Hållbarhet är en kvalitetsstämpel" Vi tog en pratstund med vår kund Emma Unevik, VD för Stockholms Städsystem.

2017-06-20

Medarbetarintervju: Helén Klint En av våra nyanställda konsulter berättar om sin arbetsroll och hur hon ser på hållbarhet.

2017-06-13

Nya CLP-märkningen nu obligatorisk Alla kemiska produkter på marknaden omfattas av de nya kraven.

2017-05-15

Företag och mänskliga rättigheter Hur kan företag arbeta för att uppfylla dagens höga krav avseende mänskliga rättigheter?

2017-03-03

Vikten av en sund kemikaliehantering Patrik Friberg från EcoOnline berättar varför det är så viktigt för arbetsgivare att ha koll på sina kemikalier.

2017-02-22

En utmaning att säkerställa sociala krav Det finns fortfarande ett utvecklingsbehov hos pakistanska leverantörer av kirurgiska instrument.