Gri3

De nya GRI-standarderna är här

Publicerad den 2016-10-19

Nyligen lanserades de nya GRI-standarderna för hållbarhetsredovisning som kommer att ersätta GRI:s redovisningsriktlinje G4. Vad innebär förändringen, och hur anpassar man sig efter den?

– GRI-standarderna fungerar ungefär på samma sätt som G4-riktlinjen, men de är mer anpassningsbara och flexibla. För GRI innebär det att när en viss sektion av standarderna ska uppdateras behöver de inte publicera en helt ny riktlinje, förklarar Sophie Hemne de Robien, konsult inom hållbarhetsredovisning på Goodpoint.

– För redovisande organisationer som använder GRI:s riktlinjer innebär det att de måste redovisa enligt standarderna från och med 2018, alltså för räkenskapsåret 2017. Mycket från GRI G4 återfinns i standarderna, exempelvis de grundläggande stegen för redovisning och redovisningsprinciperna. De flesta av indikatorerna känns också igen, även om en del slagits ihop, några har försvunnit och andra tillkommit. Nytt i standarderna är en tydligare kravformulering kring vad som ska, bör eller kan redovisas enligt till exempel core-nivån. 

Vilka har nytta av förändringen?
– De som tycker att hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer känns för svårt i dag. Med G4-riktlinjen har tröskeln varit ganska hög för att uppfylla GRI:s krav. De nya standarderna gör det lättare för företag att växa in i standarderna i sin egen takt genom att börja använda delar av standarderna.

– Alla kommer att ha nytta av standarderna som har som mål att ge redovisare en bättre vägledning, tydliggöra frågetecken med G4, lättare kunna lägga till områden och trender, öka tillgängligheten och tydliggöra språket.

Hur kan Goodpoint hjälpa företag, myndigheter och organisationer i övergången? 
– Eftersom innehållet i stort sett är likadant som i G4 kan vi hjälpa till med att anpassa GRI-indexet och stämma av om det skett några förändringar i de indikatorer som redovisas, eller om vissa försvunnit. För företag, myndigheter och organisationer som hållbarhetsredovisar för första gången kan vi hjälpa dem genom hela redovisningsprocessen, och då kan de börja direkt med de nya standarderna istället för att sätta sig in i GRI G4.  

När måste man ha gått över till GRI-standarden? 
– Alla redovisningar publicerade efter 1 januari 2018 ska vara upprättade enligt den nya standarden.

 

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.