Mänskligarättigheter3

Företag och mänskliga rättigheter

Publicerad den 2017-05-15

Förväntningarna på att företag ska agera för att säkra de mänskliga rättigheterna är högre än någonsin. Här har vi sammanfattat hur företagens ansvar ser ut och hur de bör arbeta med mänskliga rättigheter för att uppfylla kraven i bland annat FN:s riktlinjer.

Genom globaliseringen har det blivit allt tydligare att företag – oavsett om de är lokala eller multinationella, offentligt eller privat ägda – har stor inverkan på de mänskliga rättigheterna, både positiv och negativ. Förväntningarna från olika grupper på att företag ska agera för att säkra de mänskliga rättigheterna har heller aldrig varit högre än de är i dag. Kraven kommer från investerare och långivare, kunder och anställda. Vi frågar inte längre om företag har ett ansvar för de mänskliga rättigheterna, eller ens vad ansvaret är. Frågan i dag handlar om hur ett företag på bästa sätt ska kunna möta ansvaret i sin verksamhet.  

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) från 2011, visar på vikten av att företag är medvetna om och arbetar med de mänskliga rättigheterna. 

Statligt ägda bolag ska följa FN:s principer 
Bolag med statligt ägande tillhör en grupp som redan har krav på sig att arbeta enligt de mänskliga rättigheterna. Enligt statens ägarpolicy ska statliga bolag följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 

Hur ser företagens ansvar ut? 
FN:s principer anger att företag inte ska orsaka, bidra eller vara kopplade till kränkningar av mänskliga rättigheter, och att de ska agera för att förhindra sådana kränkningar. Företagen ska även gottgöra vid en negativ påverkan på mänskliga rättigheter som de är inblandade i. 

Ett företag kan direkt orsaka eller bidra till negativa konsekvenser på mänskliga rättigheter genom sin egen verksamhet. Företaget kan också påverka indirekt, via verksamhet, produkter eller tjänster hos någon av företagets affärspartners, leverantörer eller andra i värdekedjan.

Mer konkret ska företagets arbete för mänskliga rättigheter bland annat innefatta följande huvudpunkter:

1. Ett policyåtagande att respektera de mänskliga rättigheterna. 

2. En process för att kontinuerligt genomföra så kallade mänskliga rättigheters due diligence med syfte att identifiera, förhindra och redogöra för hur risker för negativ påverkan av de mänskliga rättigheterna hanteras. Detta inkluderar att extern redovisning.

3. Mekanismer som möjliggör gottgörelse vid negativ påverkan av de mänskliga rättigheterna.

Hur kan ett företag arbeta med mänskliga rättigheter?
Mänskliga rättigheter väcker frågor av vitt skilda slag. Beroende på storlek, samt vilka länder och branscher företag är verksamma i, uppstår olika möjligheter och utmaningar inom området. Det kan handla om alltifrån att säkerställa frånvaro av barnarbete hos underleverantörer till att se till så att det egna företaget hanterar personuppgifter på ett lämpligt sätt. Företagens arbete med mänskliga rättigheter behöver därför anpassas efter tillfälle och situation. För vissa företag räcker det att justera befintliga processer och system medan andra företag måste ta fram helt nya mekanismer för styrning, genomförande och uppföljning.

Hur kommer vi igång med arbetet?
Goodpoint erbjuder rådgivning för att hjälpa företag att förstå och hantera en möjlig påverkan på mänskliga rättigheter som verksamheten kan ha. 

Vi kan exempelvis bistå med:

– Att göra riskanalyser och riskbedömningar

– Att ta fram och implementera policydokument utifrån det enskilda företagets unika behov

– Genomföra mänskliga rättigheters due diligence

– Skapa intern medvetenhet kring frågorna och ta fram complianceprogram som möter kraven enligt FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter samt från företagets långivare, investerare eller andra intressenter

– Förstå och förstärka den positiva påverkan på mänskliga rättigheter verksamheten har, eller kan ha

– Kommunicera kring mänskliga rättigheter och kan hjälpa till att redovisa företagets arbete med mänskliga rättigheter enligt rapporteringsramverket för företag och mänskliga rättigheter

Vi hjälper även företag att hållbarhetsredovisa.

Vill du veta mer om företag och mänskliga rättigheter samt vilka möjligheter och utmaningar ditt företag står inför? Eller är du nyfiken på hur Goodpoint kan hjälpa till i ert arbete med mänskliga rättigheter? Hör i så fall av dig till oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte!

Kontaktperson:

Christine_liten

Christine von Sydow

08-789 04 22
christine.von.sydow@goodpoint.se

 

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.