KS94078

Nyskapande projekt för Livsmedelsverket

Publicerad den 2014-11-05

Ny metod för att integrera miljöpåverkan i myndighetsutövning och rådgivning.

Många myndigheter upplever att det är svårt att arbeta systematiskt med sin indirekta miljöpåverkan, t.ex. den som sker som resultat av beslut eller information från myndigheten.

Goodpoint har på uppdrag av Livsmedelsverket arbetat fram en metod för att på ett systematiskt sätt bedöma miljöpåverkan i regelutveckling, regeltillämpning och i utveckling av råd om bra matvanor. Metoden utgår från en ”tankekarta” som hjälper handläggarna att ringa in en åtgärds miljöpåverkan och att resonera kring vilka konsekvenser som kan uppstå, både på kort och lång sikt. Metoden hjälper även till att definiera om miljöpåverkan är positiv eller negativ, stor eller liten och vilken möjlighet Livsmedelsverket har att hantera det som framkommit. Underlaget fungerar sedan som en hjälp vid beslut.

Under 2014 utvärderas metoden i ett antal pilotfall, för att sedan implementeras. Inom projektet har också förslag på indikatorer för att mäta integrering av miljöpåverkan i myndighetsutövning och rådgivning tagits fram.

I och med att många myndigheter har en betydande indirekt miljöpåverkan som ligger nära den egna kärnverksamheten, så tror vi att fler myndigheter kan ha nytta av en metod som bygger på erfarenheterna från Livsmedelsverkets projekt.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.