KS94078

Nyskapande projekt för Livsmedelsverket

Publicerad den 2014-11-05

Ny metod för att integrera miljöpåverkan i myndighetsutövning och rådgivning.

Många myndigheter upplever att det är svårt att arbeta systematiskt med sin indirekta miljöpåverkan, t.ex. den som sker som resultat av beslut eller information från myndigheten.

Goodpoint har på uppdrag av Livsmedelsverket arbetat fram en metod för att på ett systematiskt sätt bedöma miljöpåverkan i regelutveckling, regeltillämpning och i utveckling av råd om bra matvanor. Metoden utgår från en ”tankekarta” som hjälper handläggarna att ringa in en åtgärds miljöpåverkan och att resonera kring vilka konsekvenser som kan uppstå, både på kort och lång sikt. Metoden hjälper även till att definiera om miljöpåverkan är positiv eller negativ, stor eller liten och vilken möjlighet Livsmedelsverket har att hantera det som framkommit. Underlaget fungerar sedan som en hjälp vid beslut.

Under 2014 utvärderas metoden i ett antal pilotfall, för att sedan implementeras. Inom projektet har också förslag på indikatorer för att mäta integrering av miljöpåverkan i myndighetsutövning och rådgivning tagits fram.

I och med att många myndigheter har en betydande indirekt miljöpåverkan som ligger nära den egna kärnverksamheten, så tror vi att fler myndigheter kan ha nytta av en metod som bygger på erfarenheterna från Livsmedelsverkets projekt.

2020-01-29

Vässa din hållbarhetskompetens med GRI Standards ”Intiutivt och självklart. Men också med dolda fallgropar som vi lärt oss parera.” Så säger de som genomfört Goodpoints certifierade utbildning i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Kursledaren Daniel Granberg tipsar om ett oumbärligt verktyg för alla hållbarhetsintresserade.

2020-01-29

Så parerar du klimatarbetets biverkningar Effektglappet är gapet mellan det vi vet att vi ska göra – och det vi verkligen gör. Och det saboterar ert klimatarbete. Tricket är att skaffa sig koll. På helhetseffekten och på känslorna som styr oss. Det säger Klimatpsykologen Kata Nylén.

2019-12-18

Megatrender och historia när Goodpoint föreläste på Träskyddsdagarna Visste du att växthuseffekten började diskuteras redan på 1930-talet?Eller att miljöopinionen fick en jätteskjuts av Rachel Carsons bok Tyst Vår på 1960-talet? På uppdrag av Träskyddsföreningen gjorde Goodpoint i början av november en historisk odyssé över hållbarhetsområdets historia och megatrender.

2019-11-25

Fem tips för schysstare affärer Vill ni stärka er sociala hållbarhet? Här är tipsen som ger er rivstart i arbetet med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!