Konstgräs01

Kommuner oeniga om effekterna av konstgräs

Publicerad den 2018-04-29

För två år sedan undersökte Goodpoint hälso- och miljöeffekter av konstgräs på uppdrag av en kommun i Stockholmsområdet. Sedan dess har debatten intensifierats och delat upp sig i två läger. Vissa svenska kommuner väljer att anlägga fler konstgräsytor, medan andra enbart vill fokusera på riktigt gräs.

Å ena sidan menar kritikerna att de olika materialen som en konstgräsplan består av släpper ifrån sig hälso- och miljöskadliga ämnen, exempelvis zink och ftalater. Å andra sidan tycker förespråkarna att fördelarna väger tyngre: med konstgräs blir fotbollsplaner spelbara året runt och allmänna parkytor kan hållas fräschare utan risk för lera efter regn.  

>>> Läs mer om konstgräsdebatten här och här.

Goodpoint skrev en rapport i ämnet 2016 och studerade då befintlig vetenskaplig litteratur. När det gäller hälsoeffekter hittade rapportförfattarna ingen vetenskapligt belagd risk, trots att konstgräsprodukter ofta innehåller ämnen som i sig är farliga för hälsan.
– Vi kunde konstatera att exponeringen hos människor är så pass liten att mängden ämnen som man får i sig troligen är obetydlig, säger Anna Persson, konsult på Goodpoint och delförfattare till rapporten.
– Men det är viktigt att betona att hälsoeffekter av konstgräs är ett komplext område. Många frågor är fortfarande obesvarade och mer forskning krävs innan vi kan dra riktiga slutsatser. 

Sett till miljöpåverkan ger forskningen tydligare svar. Analyser som Anna Persson granskat visar att konstgräs och gummigranulat (som tillsätts för en stötdämpande effekt) kan innehålla exempelvis ftalater, bly, lösningsmedel och zink som är skadligt för miljön. De farliga ämnena kommer i kontakt med naturen när det regnar eller under snöröjning, då gummigranulat och bitar från plastgräset läcker ut i dagvattnet.
– Särskilt mikroplaster från gräset är ett problem. Partiklarna är för små för att fastna i reningsanläggningar och når därför ut till vattendrag och hav.

I Kalifornien, USA, stämdes ett skoldistrikt förra året av föräldrar som menade att de inte fått information om att konstgräset som deras barn spelar fotboll på innehåller cancerogena ämnen. Så långt tror inte Anna Persson att det kommer att gå i Sverige. Men hon tycker ändå att det är viktigt att kommunerna fortsätter ställa höga krav på sina leverantörer.
– Som inköpare måste man försäkra sig om att det finns en komplett förteckning över vilka ämnen som ett konstgräsmaterial innehåller. När vi skrev rapporten 2016 frågade vi en rad leverantörer om hur de informerar sina kunder om innehållet. Resultatet var varierat. Vissa var väldigt noggranna med informationen, medan vissa inte hade någon koll alls. Det positiva var att de flesta visste om att kraven ökat och hade en ambition att bli mer transparenta, säger Anna Persson.

Anna Perssons 3 bästa tips för projekterare för konstgräsanläggningar:

1. Fundera på om gummigranulat verkligen är den bästa lösningen som finns för fyllning till konstgräsanläggningen.    

2. Om gummigranulat väljs framför naturmaterial, fundera på hur spridningen till omkringliggande områden och avlopp kan förhindras.    

3. Se till att leverantören har en komplett förteckning över vilka ämnen som konstgräset och granulatfyllningen innehåller, samt att de uppfyller de krav som din organisation ställer på kemiskt innehåll.

Har du frågor om konstgräs och andra syntetiska material i utemiljöer? Kontakta Anna Persson: anna.persson@goodpoint.se / 046-16 03 84.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.