Kajsa Rives Bilprovningen

Kajsa Rives är intervjuad i Bilprovningens hållbarhetsredovisning 2014.

Publicerad den 2015-04-17

Kajsa Rives har granskat hur Bilprovningen redovisar sitt hållbarhetsarbete.

Seniorkonsult Kajsa Rives hade under åren 2011 – 2013 i uppdrag att granska Bilprovningens hållbarhetsredovisning. Nu är hon intervjuad i 2014 års redovisning, där Kajsa uttrycker:
– Bilprovningens hållbarhetsarbete är gediget och väl förankrat. Vd och hela ledningsgruppen tar frågorna på största allvar, och arbetet vilar inte på någon enskild person. Det borgar för ett hållbart hållbarhetsarbete.

Årsredovisningslagen ställer krav på att större aktiebolags årsredovisning och bokföring granskas av en oberoende revisor. När det gäller frågor om miljö, etik och socialt ansvar finns inga motsvarande krav. Regeringen ställer dock krav på att de statliga bolagens hållbarhetsredovisningar ska granskas av en extern part. I en internationell jämförelse är det emellertid förhållandevis få hållbarhetsredovisningar i Sverige som är granskade av en extern part.

Vilket värde ger då en extern granskning av en hållbarhetsredovisning?
Enligt Kajsa är granskningen en kvalitetsstämpel som ger trovärdighet åt den redovisade informationen. Risken för felaktig information minskar genom granskning av data och underliggande information. En extern granskning kan också bidra till ständiga förbättringar om den externa granskaren ger konstruktiv feedback till den granskade organisationen.

Läs gärna mer om Kajsas kommentarer kring Bilprovningens hållbarhetsarbete.
http://www.bilprovningen.se/download/18.7d465a5d14c4aaa1bf84fd0/1428393772248/%C3%85rs-+och+h%C3%A5llbarhetsredovisning+2014.pdf

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.