Jonny Hellman

Från kundens synvinkel

Publicerad den 2017-02-08

Goodpoint är ett mångsidigt konsultföretag. Vi erbjuder ett av marknadens bredaste spektrum av tjänster, samtidigt som våra konsulter har expertkunskaper inom sina respektive områden. Mångsidigheten har gjort att våra kunder också är väldigt olika. De är stora och små, finns inom både privat och offentlig sektor och har vitt skilda önskemål. Det gillar vi. Vi gillar våra kunder! Men vad tycker de om oss? Vi frågade Jonny Hellman, vd för Byggvarubedömningen som vi levererat tjänster till i sex år.

Hur ser vårt samarbete ut?
Samarbetet har utvecklats över alla de här åren. När vi började handlade det om att göra bedömningar utifrån information som vi får in från leverantörerna. Sedan har vi också använt er för att göra utredningar. Det kan vara utredningar om hur man ska utveckla kriterier eller om specifika produktgrupper som man måste vara extra observant på.

Vad har blivit annorlunda på senare år?
Vi köper mer konsultstöd av er i form av en kontinuerlig arbetsinsats idag. Vi hyr alltså in era konsulter som får sitta på plats hos oss och bistå med exempelvis support till leverantörer och medlemmar, att göra bedömningar och att jobba med vidareutveckling av kritierier och rutiner.

Är det något som sticker ut?
En stor fråga som ni har hjälpt oss med den sista tiden på plats är utveckling av sociala kriterier. Det innebär att vi tagit fram kriterier för krav på hur leverantörer arbetar i leverantörsledet för att säkerställa att sociala krav efterlevs. Vi kontrollerar bland annat hur leverantörer efterlever ILO:s och FN:s konventioner i leverantörsledet.

Vad är fördelen med att ha en konsult på plats?
Framför allt att konsulten hinner få en förståelse för verksamheten. Det är viktigt i förlängningen. Jag tror att man som konsult kan göra ett bättre arbete på plats eftersom man involveras mer i allt från värderingar till rutiner. Resultatet blir att konsulten kan leverera en bättre produkt. 

Vad är vi särskilt bra på?
Dels levererar ni en genomgående väldigt god kvalitet, dels sätter ni er in i frågeställningen på ett professionellt sätt. Grundförutsättningen för ett framgångsrikt konsultuppdrag är en god förståelse för kundens behov, och det har ni verkligen lyckats med. 

Finns det något som vi kan förbättra? 
Det finns förstås alltid något som kan bli bättre, hos alla. Ni skulle kunna ha en ännu tätare dialog och fokusera mer på utvärdering av konsultuppdragen. När ett uppdrag är klart tänker man ofta ”Ja, det här gick ju bra”, men man kanske hade kunnat göra något annorlunda? Även om uppdraget i sin helhet blev väldigt bra, kan det vara nyttigt att ta en extra timme och utvärdera vad som hade kunnat bli ännu bättre.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.