HelenKlint_intervju

"För att nå en hållbar kemikalieanvändning behövs mer kunskap"

Publicerad den 2017-06-20

Goodpoint rekryterar i rekordfart. Bara under 2017 har vi anställt sju nya konsulter. En av dem är Helén Klint, toxikolog som närmast kommer från Kemikalieinspektionen.

Vilken roll har du på Goodpoint?
Framför allt hjälper jag våra kunder med att uppnå och bibehålla en hållbar kemikaliehantering i sina verksamheter. Det kan handla om allt från rådgivning om hur man följer kemikalielagstiftningen, till registrering av ämnen i EU:s kemikalielagstiftning Reach och hjälp med att göra smarta kemikalieval i sin verksamhet.  

Vad gjorde du innan du kom till Goodpoint?
Jag arbetade på Kemikalieinspektionen med utveckling av EU:s kemikalielagstiftning genom att stärka regleringen av ämnen som kan skada människors hälsa och miljön. Jag jobbade framför allt med Reach men även CLP och olika produkt- och avfallslagstiftningar. Jag har jobbat särskilt mycket med lagstiftning och styrmedel för att minska användningen av farliga ämnen inom textilindustrin. Innan jag kom till Kemikalieinspektionen har jag en akademisk bakgrund inom biomedicin och har disputerat i toxikologi på Uppsala Universitet.  

Vad innebär hållbar utveckling för dig?
Att vi strävar mot ett samhälle där vi använder jordens resurser på ett förnuftigt sätt så att hela världens befolkning har möjlighet att leva ett bra liv och att kommande generationer ska ha samma möjligheter som vi har i dag. Det handlar inte bara om hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv utan även socialt, att alla ska leva under förhållanden där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. 

Vilken är den största utmaningen inom hållbarhetsområdet i dag?
Från mitt perspektiv som jobbar med kemikalier är det att få kontroll över den mångfald av ämnen som vi omges av i vår vardag. Utvecklingen inom det här området går oerhört snabbt och bidrar till tekniska innovationer och utveckling, men vi måste också ha stor respekt för vilka effekter dessa ämnen kan ha på människors hälsa och i miljön. För att nå en hållbar kemikalieanvändning behövs mer kunskap om kemikaliers effekter och mer information om hur ämnen används, från producent till konsument. 

Vad ser du fram emot mest som konsult på Goodpoint?
Att hjälpa Goodpoints kunder genomföra positiva förändringar i sina verksamheter. Jag ser också fram emot att jobba med kollegor som är kunniga inom många olika områden och hoppas att kunna lära mig mycket nytt och bredda mig inom hållbarhetsområdet. 

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.