CLP logo

Inspektion av CLP-märkningar i höst

Publicerad den 2017-09-26

Den 1 juni infördes nya regler i CLP-förordningen som gjorde det obligatoriskt att byta märkningar på kemiska produkter. Vi skrev om lagändringen här. Nu har Kemikalieinspektionen tillsammans med 150 kommuner påbörjat en kontroll av att kraven följs.

Inspektionen utförs mellan september och december 2017 och sker inom ramen av ett nationellt samverkansprojekt som styrs av Kemikalieinspektionen. Inspektörer från kommunerna kommer kontrollera att butikerna endast säljer kemiska produkter som är märkta enligt CLP-förordningen, märkta på svenska och försedda med barnskyddande förslutning samt kännbar varningsmärkning när det krävs.

Mer information om inspektionen finns här.

Om du är osäker på hur just din organisation påverkas av lagändringen, eller om du har andra kemikaliefrågor, kontakta gärna Maria Danielson: maria.danielson@goodpoint.se, 08-7890460.

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-12-19

Vi firar klappfri jul i år Julklappspengarna går istället till UNHCR och Stockholms Stadsmission

2017-10-30

Ökad efterfrågan på sociala revisioner Den senaste tiden har vi genomfört ett flertal inhemska revisioner inom bygg- och anläggningsbranschen.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.

2017-06-21

"Hållbarhet är en kvalitetsstämpel" Vi tog en pratstund med vår kund Emma Unevik, VD för Stockholms Städsystem.

2017-06-20

Medarbetarintervju: Helén Klint En av våra nyanställda konsulter berättar om sin arbetsroll och hur hon ser på hållbarhet.

2017-06-13

Nya CLP-märkningen nu obligatorisk Alla kemiska produkter på marknaden omfattas av de nya kraven.

2017-05-15

Företag och mänskliga rättigheter Hur kan företag arbeta för att uppfylla dagens höga krav avseende mänskliga rättigheter?

2017-03-03

Vikten av en sund kemikaliehantering Patrik Friberg från EcoOnline berättar varför det är så viktigt för arbetsgivare att ha koll på sina kemikalier.