Chemical Summit

Goodpoint var utställare under Chemicals Management Summit 2015

Publicerad den 2015-05-26

Onsdag den 20 maj hölls den årliga konferensen – Chemicals Management Summit – i Miljörapportens regi. Konferensen fokuserade i år på substitution samt risker och möjligheter med att hitta säkrare och mer hållbara alternativ till de kemikalier i material och produkter som bedöms riskfyllda eller för farliga.

Goodpoint deltog på konferensen som utställare. Seniora konsulterna Maria Danielson och Karin Carlqvist tillsammans med Goodpoints VD Magnus Boman var mycket nöjda med den höga kvalitén som konferensen höll.

Karin Carlqvist berättar att det var en inspirerande konferens där intressanta möjligheter inom kemikaliekontroll såväl som utmaningar belystes under dagen. Kommunerna börjar nu rusta sig med att ta fram en kemikalieplan och ett stort behov finns nu hos kommunerna att ha koll på sina kemikalier, oavsett vilken sektor det handlar om.

En utmaning som belystes flera gånger under konferensen var att företag måste idag ha bättre kontroll på innehållet av sina varor och hela leverantörskedjan. Fler kommande lagkrav inom området är att vänta. Den bransch som idag låg i framkant inom kemikaliekontroll var elektronik- och bilindustrin.

Temat för konferensen var substitution. Substitution i all ära, men nu ska företag istället börja använda sig utav begreppet produktutveckling. Detta tyckte vår egna toxikolog Maria Danielson är ett steg i rätt riktning.

Avslutningsvis var alla föreläsare överens om att företag idag måste tänka mer cirkulärt än linjärt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.

2017-06-21

"Hållbarhet är en kvalitetsstämpel" Vi tog en pratstund med vår kund Emma Unevik, VD för Stockholms Städsystem.