Gp Blur

Idag publicerade regeringen lagrådsremissen om företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy.

Publicerad den 2016-05-20

Regeringen föreslår att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om hur företaget arbetar med miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för de mänskliga rättigheterna samt om hur de motverkar korruption.

De företag som omfattas ska även beskriva företagets policy i hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet.  Företagets revisor ska kontrollera att hållbarhetsrapporten upprättats men behöver inte granska informationen. Vissa noterade bolag ska även i sin bolagsstyrningsrapport upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen, medavseende på exempelvis ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund.

Enligt lagrådsremissen kommer ca 1600 svenska företag att omfattas av den nya lagen. Gränserna för vilka företag som omfattas sänks jämfört med det tidigare lagförslaget. Detta är framförallt ett resultat av att bolag av ”allmänt intresse” inte längre omfattas i det nya lagförslaget. 

De aktuella lagändringarna skjuts upp ett halvår och föreslås nu träda i kraft den 1 december 2016 istället för den 1 juli 2016 som tidigare sagts. Tidpunkten för när lagen ska tillämpas är dock oförändrad och företag som omfattas behöver redovisa för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016, vilket innebär verksamhetsåret 2017 för de allra flesta företag.

Samtidigt kommer de företag som redan redovisar enligt GRI G4 med all säkerhet behöva göra lite handpåläggning under hösten när det är på förslag att riktlinjen GRI ska gå över till att bli en standard.  Om den nya GRI standarden accepteras ska alla GRI-redovisningar som publiceras efter 1 januari 2018 vara upprättade i enlighet med den nya standarden.

Läs hela lagrådsremissen här

Läs om övergången till GRI standarden här

Kom gärna till Goodpoints frukostseminarium den 8 juni där du får mer information om lagrådsremissen och vad som händer med riktlinjen GRI. Anmälan här

2020-01-29

Vässa din hållbarhetskompetens med GRI Standards ”Intiutivt och självklart. Men också med dolda fallgropar som vi lärt oss parera.” Så säger de som genomfört Goodpoints certifierade utbildning i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Kursledaren Daniel Granberg tipsar om ett oumbärligt verktyg för alla hållbarhetsintresserade.

2020-01-29

Så parerar du klimatarbetets biverkningar Effektglappet är gapet mellan det vi vet att vi ska göra – och det vi verkligen gör. Och det saboterar ert klimatarbete. Tricket är att skaffa sig koll. På helhetseffekten och på känslorna som styr oss. Det säger Klimatpsykologen Kata Nylén.

2019-12-18

Megatrender och historia när Goodpoint föreläste på Träskyddsdagarna Visste du att växthuseffekten började diskuteras redan på 1930-talet?Eller att miljöopinionen fick en jätteskjuts av Rachel Carsons bok Tyst Vår på 1960-talet? På uppdrag av Träskyddsföreningen gjorde Goodpoint i början av november en historisk odyssé över hållbarhetsområdets historia och megatrender.

2019-11-25

Fem tips för schysstare affärer Vill ni stärka er sociala hållbarhet? Här är tipsen som ger er rivstart i arbetet med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!