Gp Blur

Idag publicerade regeringen lagrådsremissen om företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy.

Publicerad den 2016-05-20

Regeringen föreslår att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om hur företaget arbetar med miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för de mänskliga rättigheterna samt om hur de motverkar korruption.

De företag som omfattas ska även beskriva företagets policy i hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet.  Företagets revisor ska kontrollera att hållbarhetsrapporten upprättats men behöver inte granska informationen. Vissa noterade bolag ska även i sin bolagsstyrningsrapport upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen, medavseende på exempelvis ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund.

Enligt lagrådsremissen kommer ca 1600 svenska företag att omfattas av den nya lagen. Gränserna för vilka företag som omfattas sänks jämfört med det tidigare lagförslaget. Detta är framförallt ett resultat av att bolag av ”allmänt intresse” inte längre omfattas i det nya lagförslaget. 

De aktuella lagändringarna skjuts upp ett halvår och föreslås nu träda i kraft den 1 december 2016 istället för den 1 juli 2016 som tidigare sagts. Tidpunkten för när lagen ska tillämpas är dock oförändrad och företag som omfattas behöver redovisa för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016, vilket innebär verksamhetsåret 2017 för de allra flesta företag.

Samtidigt kommer de företag som redan redovisar enligt GRI G4 med all säkerhet behöva göra lite handpåläggning under hösten när det är på förslag att riktlinjen GRI ska gå över till att bli en standard.  Om den nya GRI standarden accepteras ska alla GRI-redovisningar som publiceras efter 1 januari 2018 vara upprättade i enlighet med den nya standarden.

Läs hela lagrådsremissen här

Läs om övergången till GRI standarden här

Kom gärna till Goodpoints frukostseminarium den 8 juni där du får mer information om lagrådsremissen och vad som händer med riktlinjen GRI. Anmälan här

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.