Kajsa GRI G4 9 September

Företag och organisationer som hållbarhetsredovisar kan förvänta sig högre krav

Publicerad den 2016-03-17

I maj väntas propositionen för en ny lag om obligatorisk hållbarhetsrapportering i Sverige. Den nya lagen, som bygger på EU-direktivet om obligatorisk redovisning av icke-finansiell information, tros träda i kraft den 1 juli 2016.

EU-direktivet är mycket tydligt och innebär att stora företag och företag av allmänt intresse ska redovisa sitt arbete bland annat gällande miljö, mänskliga rättigheter, korruption och frågor som rör medarbetare.

Med ’stora företag’ avser EU-direktivet företag som uppfyller två av de tre följande kriterierna: mer än 500 anställda, minst 175MSEK i balansomslutning och minst 350MSEK i omsättning per år. I det svenska lagförslag som var ute på remiss under 2015 gick Sverige något längre än kommissionens minimikrav och sänkte kravet på antalet anställda till 250, vilket fick bl a Svenskt Näringsliv att protestera. Med ’företag av allmänt intresse’ avses företag med samhällsbärande verksamheter inom t ex vård, utbildning och infrastruktur. Även noterade bolag räknas som företag av allmänt intresse.

Samtidigt som den kommande lagen kritiseras från delar av näringslivet för att vara för betungande för företagen, kritiseras den från personer i hållbarhetsbranschen för att vara tandlös. Att den skulle vara tandlös håller Goodpoints experter på hållbarhetsredovisning, Kajsa Rives och Sophie Hemne de Robien, inte med om. De menar att det finns tydliga krav i lagförslaget men det gäller för företagen att följa metoder som gör att kraven på redovisningen också skapar affärsnytta för företaget.  De ser fram emot propositionen och tror att den nya lagen kommer att få effekt långt utöver de företag som kommer att omfattas av lagen.

KAJSA: - Jag tror att många företag som inte faller under lagen kommer börja hållbarhetsredovisa ändå, för att det blir en hygienfaktor och ett allt vanligare krav från företagens intressenter, säger Kajsa. - Det kommer att bli en slags grupptryck tror jag, ingen vill vara sämre än konkurrenten.

SOPHIE:  - Många företag har inte riktigt insett vidden av vad lagförslaget kommer att innebära. - Det gäller att börja med det förberedande arbetet redan nu för att ha saker och ting på plats och kunna hållbarhetsredovisa för räkenskapsåret 2017.  - De företag som redovisar sen länge kan också ha nytta av att se över sina redovisningar för att säkerställa att den uppfyller de kommande lagkraven.

 

Kontakta gärna Kajsa eller Sophie om ni har några frågor:

Kajsa 08 789 04 26 kajsa.rives@goodpoint.se

Sophie 08 789 04 54 sophie.hemne@goodpoint.se

 

Relaterade artiklar

Kajsa Rives intervjuas i Dagens Industri om den nya lagen om hållbarhetsredovisning

Hur påverkas företag av nya kraven på obligatorisk hållbarhetsredovisning

Nytt lagkrav på hållbarhetsrapportering

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.

2017-06-21

"Hållbarhet är en kvalitetsstämpel" Vi tog en pratstund med vår kund Emma Unevik, VD för Stockholms Städsystem.