Konsult Pa Plats2

Våra varierande uppdrag stärker oss

Publicerad den 2016-01-18

På Goodpoint varierar våra uppdrag för våra kunder. Här kommer några exempel på uppdrag vi genomfört under 2015:

KRAV-Kedjecertifiering
Rådgivning till några av KRAVs kunder, främst kommuner, som vill KRAV-certifiera sina restauranger för skolor och äldreomsorg. Uppdraget omfattar att förklara för verksamheterna vad som krävs enligt de nya KRAV-reglerna  för hur man kan KRAV-certifiera ”kluster” av restauranger eller storkök.
Inhyrd miljöchef
På Toyota har vi en inhyrd miljöchef vilket bl.a. innebär stöd inom miljöledningssystem, lagbevakning, avfall- och återvinningsfrågor samt hållbarhetsfrågor.  Vi kan också med glädje meddela att för femte året i rad har vi hjälpt Toyota att ta fram deras klimatbokslut.
Stöd i hållbarhetsredovisningsprocessen
Goodpoint har under 2015 fungerat som rådgivare och stöd vid framtagandet av hållbarhetsredovisningar i enlighet med GRI G4, hos flertalet kunder både inom privat och inom offentlig sektor. Ett exempel är Fortifikationsverket som Goodpoint har ett flerårigt samarbete med. Fortifikationsverket har sedan 2011 tagit fram en årlig hållbarhetsredovisning för att öka transparensen och ge större möjlighet att arbeta systematiskt med hållbar utveckling. 
Produktval och Substitution
Tillsammans med Försvarets Materielverks (FMV) miljögrupp har vi gjort en kartläggning av de kemiska produkter som används i verksamheten och undersökt vilka eventuella riskämnen som ingår i produkterna. Utifrån resultatet har en strategi för substitution tagits fram som stödjer FMV:s arbete att bidra till miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”.
Rådgivare hållbarhetsredovisning och miljökrav i upphandling
Vi arbetar sedan flera år med Svenska Spel och under 2015 har vi hjälpt dem med översyn av deras väsentlighetsanalys. Dessutom är vi GRI rådgivare i framtagandet av hållbarhetsredovisningen. Vi har också under året hjälpt dem att ta fram miljökrav i upphandling.
Utredning om gummigranulat i konstgräs och fallskydd
För Stockholms Stads räkning har Goodpoint tagit fram en utredning om vilka kemiska ämnen som ingår i gummigranulat som finns på platser där barn vistas – konstgräsplaner och lekplatser. Staden kan använda kunskapen vid inköp av framtida fallskydd.

Har ni några frågor om de uppdrag vi genomfört eller behöver ni vår hjälp, tveka inte att kontakta Goodpoints VD Magnus Boman, 08 789 04 29

2020-01-29

Vässa din hållbarhetskompetens med GRI Standards ”Intiutivt och självklart. Men också med dolda fallgropar som vi lärt oss parera.” Så säger de som genomfört Goodpoints certifierade utbildning i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Kursledaren Daniel Granberg tipsar om ett oumbärligt verktyg för alla hållbarhetsintresserade.

2020-01-29

Så parerar du klimatarbetets biverkningar Effektglappet är gapet mellan det vi vet att vi ska göra – och det vi verkligen gör. Och det saboterar ert klimatarbete. Tricket är att skaffa sig koll. På helhetseffekten och på känslorna som styr oss. Det säger Klimatpsykologen Kata Nylén.

2019-12-18

Megatrender och historia när Goodpoint föreläste på Träskyddsdagarna Visste du att växthuseffekten började diskuteras redan på 1930-talet?Eller att miljöopinionen fick en jätteskjuts av Rachel Carsons bok Tyst Vår på 1960-talet? På uppdrag av Träskyddsföreningen gjorde Goodpoint i början av november en historisk odyssé över hållbarhetsområdets historia och megatrender.

2019-11-25

Fem tips för schysstare affärer Vill ni stärka er sociala hållbarhet? Här är tipsen som ger er rivstart i arbetet med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!