Hallbarhetsportalen

Goodpoint och Frontwalker blir starkare tillsammans

Publicerad den 2015-05-22

Frontwalker och Goodpoint startar upp ett samarbete för att stärka sitt kunderbjudande inom området Hållbarhetsredovisning- och rapportering.

Frontwalker, verksamt inom IT- och Verksamhetsutveckling, har utvecklat en Hållbarhetsportal för redovisning och rapportering av olika hållbarhetsfaktorer. Redovisningen kan ske enligt olika metoder, varav GRI är den flitigast använda på marknaden. I tillägg till Hållbarhetsportalen erbjuder Frontwalker även specialister inom IT- Utveckling för de kunder som önskar andra IT system för sin redovisning och rapportering.

Goodpoint, verksamt inom området Hållbar Utveckling för företag och offentlig verksamhet, erbjuder bred och djup kompetens och effektiva verktyg för att rådge sina kunder avseende dess sociala och miljömässiga ansvarstaganden. Utgångspunkten är att ökat ansvarstagande leder till ökat förtroende och därmed stärks kundernas varumärke och lönsamhet.

Leverans av Goodpoints/Frontwalkers gemensamma hållbarhetserbjudande
Erbjudandet ”IT-stödd hållbarhetsredovisning och rapportering” består av två delar; 
a) en Hållbarhetskonsultdel där relevanta faktorer skall identifieras, insamlas och beräknas, därtill analys och rekommendation av relevant redovisningsmetod.
b) en IT–del där Hållbarhetsportalen eller andra IT lösningar appliceras för att på bästa sätt redovisa och rapportera resultatet.

Hållbarhetskonsulting (a)
Innefattar rådgivning och konsulthjälp till kunder avseende identifiering, insamling och beräkning av relevanta hållbarhetsfaktorer (data), kommer att genomföras av Goodpoint, som under tre decennier rådgivit kunder inom Hållbarhetsområdet avseende redovisning och rapportering av hållbarhetsfaktorer inom såväl det sociala- som miljömässiga området. En betydande del av rådgivningen omfattar val av redovisningsmetod. Särskild uppmärksamhet ges till GRI.

IT-delen (b)
Omfattar möjligheten för kunderna att använda Hållbarhetsportalen och/eller utveckla befintliga, samt nya egna system, för rapportering och redovisning av hållbarhetsfaktorer. Frontwalkers IT-utvecklingsverksamhet kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare.  Befintliga kunder som använder Hållbarhetsportalen kommer inte att märka någon förändring avseende service och support men nya infallsvinklar kan förväntas inom utvecklingsarbetet baserat på Goodpoints erfarenheter

För att läsa mer om Hållbarhetsportalen, se här:

https://www.hallbarhetsportalen.se/

http://www.frontwalker.se/fw/vad-vi-gor/hållbarhetsportalen.html

2020-01-29

Vässa din hållbarhetskompetens med GRI Standards ”Intiutivt och självklart. Men också med dolda fallgropar som vi lärt oss parera.” Så säger de som genomfört Goodpoints certifierade utbildning i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Kursledaren Daniel Granberg tipsar om ett oumbärligt verktyg för alla hållbarhetsintresserade.

2020-01-29

Så parerar du klimatarbetets biverkningar Effektglappet är gapet mellan det vi vet att vi ska göra – och det vi verkligen gör. Och det saboterar ert klimatarbete. Tricket är att skaffa sig koll. På helhetseffekten och på känslorna som styr oss. Det säger Klimatpsykologen Kata Nylén.

2019-12-18

Megatrender och historia när Goodpoint föreläste på Träskyddsdagarna Visste du att växthuseffekten började diskuteras redan på 1930-talet?Eller att miljöopinionen fick en jätteskjuts av Rachel Carsons bok Tyst Vår på 1960-talet? På uppdrag av Träskyddsföreningen gjorde Goodpoint i början av november en historisk odyssé över hållbarhetsområdets historia och megatrender.

2019-11-25

Fem tips för schysstare affärer Vill ni stärka er sociala hållbarhet? Här är tipsen som ger er rivstart i arbetet med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!