Hallbarhetsportalen

Goodpoint och Frontwalker blir starkare tillsammans

Publicerad den 2015-05-22

Frontwalker och Goodpoint startar upp ett samarbete för att stärka sitt kunderbjudande inom området Hållbarhetsredovisning- och rapportering.

Frontwalker, verksamt inom IT- och Verksamhetsutveckling, har utvecklat en Hållbarhetsportal för redovisning och rapportering av olika hållbarhetsfaktorer. Redovisningen kan ske enligt olika metoder, varav GRI är den flitigast använda på marknaden. I tillägg till Hållbarhetsportalen erbjuder Frontwalker även specialister inom IT- Utveckling för de kunder som önskar andra IT system för sin redovisning och rapportering.

Goodpoint, verksamt inom området Hållbar Utveckling för företag och offentlig verksamhet, erbjuder bred och djup kompetens och effektiva verktyg för att rådge sina kunder avseende dess sociala och miljömässiga ansvarstaganden. Utgångspunkten är att ökat ansvarstagande leder till ökat förtroende och därmed stärks kundernas varumärke och lönsamhet.

Leverans av Goodpoints/Frontwalkers gemensamma hållbarhetserbjudande
Erbjudandet ”IT-stödd hållbarhetsredovisning och rapportering” består av två delar; 
a) en Hållbarhetskonsultdel där relevanta faktorer skall identifieras, insamlas och beräknas, därtill analys och rekommendation av relevant redovisningsmetod.
b) en IT–del där Hållbarhetsportalen eller andra IT lösningar appliceras för att på bästa sätt redovisa och rapportera resultatet.

Hållbarhetskonsulting (a)
Innefattar rådgivning och konsulthjälp till kunder avseende identifiering, insamling och beräkning av relevanta hållbarhetsfaktorer (data), kommer att genomföras av Goodpoint, som under tre decennier rådgivit kunder inom Hållbarhetsområdet avseende redovisning och rapportering av hållbarhetsfaktorer inom såväl det sociala- som miljömässiga området. En betydande del av rådgivningen omfattar val av redovisningsmetod. Särskild uppmärksamhet ges till GRI.

IT-delen (b)
Omfattar möjligheten för kunderna att använda Hållbarhetsportalen och/eller utveckla befintliga, samt nya egna system, för rapportering och redovisning av hållbarhetsfaktorer. Frontwalkers IT-utvecklingsverksamhet kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare.  Befintliga kunder som använder Hållbarhetsportalen kommer inte att märka någon förändring avseende service och support men nya infallsvinklar kan förväntas inom utvecklingsarbetet baserat på Goodpoints erfarenheter

För att läsa mer om Hållbarhetsportalen, se här:

https://www.hallbarhetsportalen.se/

http://www.frontwalker.se/fw/vad-vi-gor/hållbarhetsportalen.html

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.