1525R 80079

Företag anmälda till åklagare av KEMI för brott mot REACH och CLP

Publicerad den 2016-08-30

Efter ett tillsynsprojekt har Kemikalieinspektionen anmält 20 stycken företag till miljöåklagare för att ha släppt ut plastvaror innehållandes otillåtna ämnen på marknaden.

Företagen ifråga har antingen släppt ut de otillåtna ämnena på marknaden eller missat att informera sina yrkeskunder om att varorna innehöll särskilt farliga kemikalier, vilket också är ett lagbrott.

I projektet har Kemikalieinspektionen analyserat ämnesinnehållet i 160 plastvaror från 52 olika företag. Bland de 160 varorna hittade Kemikalieinspektionen 14 stycken som innehöll kemiska bergänsningsämnen i otillåtna halter, bland annat kortkedjiga klorparafiner och kadmium. I ytterligare 24 stycken av de undersökta varorna upptäcktes miljö- och hälsofarliga ämnen från EU:s så kallade Kandidatlista, vilka inte är förbjudna men som företagen måste informera om att varorna innehåller.

Kemikalielagstiftning och informationsplikt kan vara en snårig djungel för företag att hålla reda på och det är därför extra viktigt att som leverantör och producent av varor hålla koll på både lagstiftningen och ämnesinnehåll i sina produkter som ska ut på marknaden.

Kontakta Goodpoints team inom tjänsteområdet för Kemi och Miljö för att få hjälp i frågor som rör kemikalier i varor.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.