1525R 80079

Företag anmälda till åklagare av KEMI för brott mot REACH och CLP

Publicerad den 2016-08-30

Efter ett tillsynsprojekt har Kemikalieinspektionen anmält 20 stycken företag till miljöåklagare för att ha släppt ut plastvaror innehållandes otillåtna ämnen på marknaden.

Företagen ifråga har antingen släppt ut de otillåtna ämnena på marknaden eller missat att informera sina yrkeskunder om att varorna innehöll särskilt farliga kemikalier, vilket också är ett lagbrott.

I projektet har Kemikalieinspektionen analyserat ämnesinnehållet i 160 plastvaror från 52 olika företag. Bland de 160 varorna hittade Kemikalieinspektionen 14 stycken som innehöll kemiska bergänsningsämnen i otillåtna halter, bland annat kortkedjiga klorparafiner och kadmium. I ytterligare 24 stycken av de undersökta varorna upptäcktes miljö- och hälsofarliga ämnen från EU:s så kallade Kandidatlista, vilka inte är förbjudna men som företagen måste informera om att varorna innehåller.

Kemikalielagstiftning och informationsplikt kan vara en snårig djungel för företag att hålla reda på och det är därför extra viktigt att som leverantör och producent av varor hålla koll på både lagstiftningen och ämnesinnehåll i sina produkter som ska ut på marknaden.

Kontakta Goodpoints team inom tjänsteområdet för Kemi och Miljö för att få hjälp i frågor som rör kemikalier i varor.

2020-01-29

Vässa din hållbarhetskompetens med GRI Standards ”Intiutivt och självklart. Men också med dolda fallgropar som vi lärt oss parera.” Så säger de som genomfört Goodpoints certifierade utbildning i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Kursledaren Daniel Granberg tipsar om ett oumbärligt verktyg för alla hållbarhetsintresserade.

2020-01-29

Så parerar du klimatarbetets biverkningar Effektglappet är gapet mellan det vi vet att vi ska göra – och det vi verkligen gör. Och det saboterar ert klimatarbete. Tricket är att skaffa sig koll. På helhetseffekten och på känslorna som styr oss. Det säger Klimatpsykologen Kata Nylén.

2019-12-18

Megatrender och historia när Goodpoint föreläste på Träskyddsdagarna Visste du att växthuseffekten började diskuteras redan på 1930-talet?Eller att miljöopinionen fick en jätteskjuts av Rachel Carsons bok Tyst Vår på 1960-talet? På uppdrag av Träskyddsföreningen gjorde Goodpoint i början av november en historisk odyssé över hållbarhetsområdets historia och megatrender.

2019-11-25

Fem tips för schysstare affärer Vill ni stärka er sociala hållbarhet? Här är tipsen som ger er rivstart i arbetet med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!