Damm

Kraftverksdammar påverkar klimatet mer än befarat

Publicerad den 2016-11-21

Vattenkraftverk producerar 70 procent av världens förnybara elektricitet. Men även om energin är förnybar kommer den till ett högt pris, enligt en ny forskningsstudie.

Förnybar elektricitet från vattenkraftverk utgör en viktig del i det globala arbetet att nå klimatmålen och minska utsläppen av växthusgaser. Inte minst i Sverige. Nära hälften av vår elektricitet kommer från vattenkraft, att jämföra med 10 procent från vindkraft och 0,1 procent från solenergi.

Men exploatering av vattendrag innebär också nackdelar. Förutom att viktiga naturvärden hotas då flodfåror torrläggs och landytor översvämmas, sker också ett utsläpp av växthusgaser från dammarna. Nu har forskare från Washington State University i Vancouver upptäckt att dessa utsläpp är 25 procent större än befarat, vilket presenteras i en ny uppmärksammad studie.   

Utsläppen orsakas av att stora landytor täckta av vegetation översvämmas när vattenkraftverkens dammar byggs. Väl under vatten ruttnar det organiska materialet i den syrefattiga bottenmiljön och bildar den starka växthusgasen metan som bubblar till ytan och släpps ut i atmosfären. Jämfört med koldioxid är metangasens påverkan på klimatet upp till 30 gånger större. 

I dag handlar det om en miljard ton metan per år, skriver forskarna. Och siffran beräknas öka. Om inga åtgärder sätts in kommer världens vattenkraftsdammar släppa ut mer metan än risodlingar och förbränning av biomassa tillsammans under de närmaste 100 åren.

Bridget Deemer, en av forskarna bakom studien, är dock positiv inför framtiden. Den nya forskningen skapar möjligheter att bygga dammar som minimerar utsläppet av metan, berättar hon för Scidev.net. 

Studien visar också att de höga metanutsläppen inte är kopplade till dammarnas ålder eller placering som forskarna tidigare trott, utan beror på mängden organiskt material under vattnet. En grundläggande åtgärd kan alltså vara att avlägsna all vegetation redan innan dammen byggs.  

Men först hoppas forskarna (och vi på Goodpoint) att FN:s klimatpanel (IPCC) tar med de nya rönen om metanutsläpp i nästa budget.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.