CLP5

Nya CLP-märkningen nu obligatorisk

Publicerad den 2017-06-13

Den 1 juni i år gick övergångsperioden ut för kemiska produkter som är märkta enligt de gamla reglerna i CLP-förordningen.

Det innebär att alla kemiska blandningar som säljs på marknaden måste märkas, klassificeras och förpackas enligt de nya reglerna. Även produkter som tidigare haft dispens, och fick behålla gamla märkningar under en tvåårig övergångsperiod, omfattas nu av bestämmelserna.

>> Läs mer om kemikalielagstiftning

Enligt Kemikalieinspektionen är detta särskilt relevant för återförsäljare och butiker som behöver kontrollera att förpackningar med äldre märkning inte längre finns på hyllorna: "Många företag förväntas ha gjort slut på sina lager under övergångstiden och all försäljning eller import efter den 1 juni 2017 behöver alltså ske enligt CLP-förordningen", skriver KEMI.

CLP4

Om du handlar med kemiska produkter och har kvar förpackningar med gamla märkningar på lagret eller i butik behöver de anpassas så att de är förenliga med kraven i CLP. Notera att vissa produkter och förpackningar kan behöva fler anpassningar än att bara byta ut deras faropiktogram.

Berörs ditt företag eller din organisation av de nya reglerna? Eller har du andra frågor som rör kemikalielagstiftning, till exempel Reach? Kontakta vår konsult Maria Danielson:

Maria D Farg
maria.danielson@goodpoint.se
Tel: 08-789 04 60

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-12-19

Vi firar klappfri jul i år Julklappspengarna går istället till UNHCR och Stockholms Stadsmission

2017-10-30

Ökad efterfrågan på sociala revisioner Den senaste tiden har vi genomfört ett flertal inhemska revisioner inom bygg- och anläggningsbranschen.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.

2017-06-21

"Hållbarhet är en kvalitetsstämpel" Vi tog en pratstund med vår kund Emma Unevik, VD för Stockholms Städsystem.

2017-06-20

Medarbetarintervju: Helén Klint En av våra nyanställda konsulter berättar om sin arbetsroll och hur hon ser på hållbarhet.

2017-06-13

Nya CLP-märkningen nu obligatorisk Alla kemiska produkter på marknaden omfattas av de nya kraven.

2017-05-15

Företag och mänskliga rättigheter Hur kan företag arbeta för att uppfylla dagens höga krav avseende mänskliga rättigheter?

2017-03-03

Vikten av en sund kemikaliehantering Patrik Friberg från EcoOnline berättar varför det är så viktigt för arbetsgivare att ha koll på sina kemikalier.