Christine_Hans2

"Allas bidrag behövs"

Publicerad den 2017-02-09

Hållbarhetsproffsen Christine von Sydow och Hans von Stedingk är våra senaste förstärkningar på kontoret. Här berättar de om sina roller på Goodpoint och hur de ser på hållbarhet i stort.


Christine von Sydow


Vilken roll kommer du att ha på Goodpoint?
– Framförallt kommer jag att bidra med mina kunskaper och erfarenheter inom kommunikation och en förståelse för hållbarhet i ett globalt perspektiv, för att tillsammans med kunder utveckla hållbarhetskommunikationen och koppla den till en hållbar strategi. 

Vad gjorde du innan du kom hit?
– Jag arbetade med global utveckling och hållbarhet ur ett brett perspektiv under många år, bland annat på UD, Sida och inom ideell sektor. De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, har varit en del av det arbetet. Jag har också arbetat med kommunikation, både som konsult och i ledande roller, inom svenskt näringsliv, bland annat verkstadsindustrin och finansbranschen.

Vad innebär hållbar utveckling för dig?
– En sund utveckling där ekonomi och värderingar förenas är grunden. Och att allas bidrag behövs eftersom vi tillsammans skapar vår gemensamma framtid. Vi behöver därför också mer av nya former av samarbeten och partnerskap. Dialog, öppenhet och förändringsvilja kommer att bli allt viktigare.    

Vilken är den största utmaningen inom hållbarhetsområdet i dag?
– Att kortsiktiga intressen, som i sig kan vara begripliga, skymmer sikten för en långsiktigt hållbar verksamhet där ekonomi och värderingar möts, vilket i sin tur kan skapa nya positiva möjligheter. Jag har jobbat globalt med sådana frågor, exempelvis i Moçambique där jag träffade fattiga kvinnor som hugger ner träd för att få ved. Samtidigt som det orsakar stora problem måste man också förstå deras behov. De använder veden till matlagning och för att värma upp sina hus. Det har de självklart rätt till. Man måste vara lyhörd och beredd att göra kompromisser i sådana situationer.

Vad ser du fram emot mest som konsult på Goodpoint? 
– Att få arbeta tillsammans med kunniga kollegor och kunder som alla vill vara med och bidra till att göra positiva förändringar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hans von Stedingk

Vad gjorde du innan du kom till Goodpoint?
– Jag jobbade på Byggvarubedömningen där jag hade en samordnande roll för arbetet med miljöbedömningar av byggvaror. Arbetet innebar även en hel del kontakter med användare och leverantörer gällande supportfrågor och diskussioner om kriterieutveckling. Jag har en akademisk bakgrund med en postdoc på Karolinska Institutet och har disputerat i miljökemi på Stockholms Universitet. 

Vilken roll kommer du ha här? 
– Den närmaste tiden kommer jag jobba med snarlika uppgifter som jag hade på Byggvarubedömningen, och kanske även en del djupare utredningsarbete. Lite senare kommer jag successivt få andra uppgifter och relaterade uppdrag, som att skapa säkerhetsdatablad och ta fram byggvarudeklarationer. Jag hoppas särskilt att jag kan vara med och utveckla Goodpoints arbete inom byggsidan.

Vad innebär hållbar utveckling för dig?
– Att kommande generationer ska ha liknande förutsättningar som vi har idag, det är grunden i hållbarhetsbegreppet för mig. I praktiken betyder det att alla i branschen behöver vara transparenta och kontinuerligt dela med sig av information som bidrar till mer hållbara flöden och tillvägagångssätt.

Vilken är den största utmaningen inom hållbarhetsområdet idag?
– Att förklara saker på ett sätt som är lättbegripligt. Hållbarhetsfrågor kan vara väldigt komplexa, och ska man kunna förhålla sig till dem på ett praktiskt sätt behöver man förenkla vissa saker. Men vilka saker ska man förenkla och hur? Det är aldrig en lätt fråga att svara på. 
– Inom mitt eget område, kemikalier, är det fortfarande väldigt mycket som man inte vet. Vilka kemikalier är farliga? Hur farliga är dem? Hur ska de ställas mot varandra? Visst, man har kommit mycket längre med Reach, det är en bra grund, men kunskapsbehovet är fortfarande väldigt stort. Det är en övergripande utmaning som vi alla måste vara ödmjuka inför.

Vad ser du fram emot mest som konsult på Goodpoint?
– Lära mig nya saker, det som Goodpoint är bra på idag. Framtagande av säkerhetsdatablad är ett område som blir nytt för mig. Generellt ska det bli roligt att fortsätta bidra till ett utvecklingsarbete inom byggbranschen och materialvalsfrågor. Det är generellt en väldigt positiv trend med fler som ställer krav och visar intresse för hållbarhet både från leverantörer och beställare.

2019-10-23

Vi hjälper er på hållbarhetsresan Oavsett var ni befinner er på hållbarhetsresan hjälper vi er att navigera rätt.

2019-06-27

Vi söker nya konsulter Är du en fena på hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling eller kemifrågor?

2019-04-03

"Perfekt läge att få arbeta med utmanande projekt" Intervju med nyanställda konsulten Malin Hansson Reuter.

2018-04-30

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor Goodpoints konsult var med och drev igenom förslaget som nu röstats igenom av EU:s medlemsländer.

2018-04-29

Kommuner oeniga om konstgräs Hur dåligt är egentligen konstgräs för hälsa och miljö?

2018-04-25

Vi söker nya konsulter Vi behöver förstärkning till vårt duktiga kemi- och miljöteam. Läs mer och ansök här!

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.