Caroline MIS

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling

Publicerad den 2018-04-08

Goodpoints seniorkonsult Caroline Rosenberg är aktuell i Miljö & Utvecklings återkommande inslag "Fredagsintervjun". Där berättar hon om den nya standarden för arbetsmiljöledningssystem, ISO-45001.

Caroline Rosenberg är en av Sveriges mest erfarna konsulter inom arbetsmiljöområdet. Hon var själv med i arbetsgruppen som tog fram ISO-45001.
– OHSAS-18001, som inte är en ISO-standard, kommer ersättas av den nya ISO-standarden. Det innebär att alla som uppfyller den gamla standarden istället ska uppfylla den nya. Övergångsperioden är på tre år, så man bör senast 18 mars 2021 ha gått över till den nya standarden, säger Caroline Rosenberg till Miljö & Utveckling.

M&U: På vilket sätt skiljer sig den nya ISO-standarden från OHSAS-18001?
– Den nya ISO-standarden innehåller mer omfattande krav på samverkan. Det är mer krav på att man ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor även på en strategisk nivå. Standarden ställer också mycket högre krav på högsta ledningens engagemang i arbetsmiljöarbetet, jämfört med vad den gamla standarden gjorde. 

M&U: Vilka är de största utmaningarna med den nya standarden? 
– Den ställer omfattande krav på att man ska jobba systematiskt med att identifiera faror, risker och möjligheter i arbetsmiljön och åtgärda det. Man ska även ta hänsyn till lagstiftning och se till att ha ett arbetssätt som i praktiken följer dessa krav. Att följa den nya standarden kräver en större arbetsinsats jämfört med att bara följa lagstiftningen. Men man får ju ett lyft i sitt arbetssätt också, säger Caroline Rosenberg.

Läs hela intervjun här.

2018-04-08

Caroline Rosenberg intervjuad i Miljö & Utveckling Vilka utmaningar och möjligheter kommer med den nya standarden ISO-45001?

2018-01-16

Nytt uppdrag inom bygg och anläggning Goodpoint har vunnit ett nytt avrop för Trafikverket gällande kvalitetsmiljömålet Giftfri miljö.

2017-10-02

Vi kartlägger kemikalier i papper och kartong Regeringen har inlett en stor satsning på kemikalieanalys. Vi utför ett av uppdragen.

2017-09-26

Inspektion av CLP-märkningar i höst Kemikalieinspektionen följer nu upp lagändringen som trädde i kraft den 1 juni.

2017-06-21

"Hållbarhet är en kvalitetsstämpel" Vi tog en pratstund med vår kund Emma Unevik, VD för Stockholms Städsystem.

2017-06-20

Medarbetarintervju: Helén Klint En av våra nyanställda konsulter berättar om sin arbetsroll och hur hon ser på hållbarhet.

2017-06-13

Nya CLP-märkningen nu obligatorisk Alla kemiska produkter på marknaden omfattas av de nya kraven.

2017-05-15

Företag och mänskliga rättigheter Hur kan företag arbeta för att uppfylla dagens höga krav avseende mänskliga rättigheter?

2017-03-03

Vikten av en sund kemikaliehantering Patrik Friberg från EcoOnline berättar varför det är så viktigt för arbetsgivare att ha koll på sina kemikalier.

2017-02-22

En utmaning att säkerställa sociala krav Det finns fortfarande ett utvecklingsbehov hos pakistanska leverantörer av kirurgiska instrument.